Meniu
Cos de cumparaturi

Informatii DEEE / DBA

Deseurile de echipamente electrice si electronice (denumite in continuare DEEE),  sunt echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, inclusiv componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din produs in momentul in care acesta devine deseu. DEEE pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat.


Deseu de baterie sau acumulator” inseamna orice baterie sau acumulator care reprezinta un deseu in sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE.


Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, HG nr.322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:

1.  Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) si deseurile de baterii si acumulatori ca deseuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE / DBA.

2.  Colectarea acestor DEEE / DBA se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE / DBA si prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE/ DBA.

3.  La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE / DBA in sistem "unul la unul", in mod gratuit, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului.

4.  Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce insotita de marcajul negru

5. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE / DBA nu trebuie amestecate cu deseuri menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.

6. Cetatenii au posibilitatea de a preda in mod gratuit DEEE si bateriile uzate in peste 4000 de puncte de colectare. Pentru a identifica cel mai apropiat punct de colectare, puteti accesa harta interactiva disponibila pe https://undereciclam.ro, dar si in iOS si Appstore (Unde Reciclam).